Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203142

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 4087/S  
OBCHODNÉ MENO: LIVERANI s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bátka 173, Názov obce: Bátka, PSČ: 980 21
IČO: 36 017 051
DEŇ ZÁPISU: 16.01.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vedenie účtovníctva
2. ekonomické poradenstvo
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Attila Király, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bátka 173, Názov obce: Bátka, PSČ: 980 21, Vznik funkcie: 12.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Attila Király, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bátka 173, Názov obce: Bátka, PSČ: 980 21, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.   
Stary spis: S.r.o.  10541
2. Valné zhromaždenie, konané dňa 10.7.1997, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.7.1998 bol
schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve, v zmysle
zák. č. 11/1998 Z.z.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1