Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203139

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30130/S  
OBCHODNÉ MENO: KANÁT s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojín 40, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01
IČO: 50 387 669
DEŇ ZÁPISU: 25.06.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
4. Reklamné a marketingové služby
5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. Čistiace a upratovacie služby
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. prenájom hnuteľných vecéí
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným                       prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
10. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Jaroslav Kanát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojín 40, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, Vznik funkcie: 10.11.2020
Meno a priezvisko:  Jaroslav Kanát ml., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojín 40, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, Vznik funkcie: 10.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná navonok konateľ samostatne. V mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jaroslav Kanát ml., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojín 40, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Jaroslav Kanát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojín 40, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 14 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 14 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1