Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203145

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 5842/S  
OBCHODNÉ MENO: PRESS GROUP, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 86, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05
IČO: 36 035 271
DEŇ ZÁPISU: 23.03.1999
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. polygrafická činnosť - ofsetová tlač a sieťotlač
2. príprava podkladov pre tlač počítačovou technikou
3. vydávanie periodických a neperiodických publikácií
4. reklamná a propagačná činnosť
5. prenájom strojov a prístrojov
6. požičiavanie automobilov
7. sprostredkovanie obchodu a služieb
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
10. medzinárodná nákladná cestná doprava
11. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Rybár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad plážou 32, Názov obce: Banská Bystrica, Vznik funkcie: 23.03.1999
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Rybár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad plážou 32, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Výška vkladu: 31 534,000000 EUR, Rozsah splatenia: 31 534,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Letavay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 1668/20, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 194,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 194,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená
spoločenskou zmluvou zo dňa 04.03.1999 podľa §§ 28,
105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
2. .
Konateľ dňa 17.4.2003 vyhotovil úplné znenie  
spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
3. .
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003
bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1