Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203137

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34321/S  
OBCHODNÉ MENO: Hydrometal Real, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajsková 541/25, Názov obce: Podbrezová, PSČ: 976 98
IČO: 51 716 003
DEŇ ZÁPISU: 17.05.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba piva a sladu
2. výroba nápojov
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod
4. výroba potravinárskych výrobkov
5. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
7. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
9. reklamné a marketingové služby
10. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
11. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
12. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. fotografické služby
14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
15. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
16. sprostredkovateľská činnosť v oblastiach obchodu, služieb, výroby
17. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
18. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
19. prenájom hnuteľných vecí
20. služby požičovní
21. dizajnérske činnosti
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
24. čistiace a upratovacie služby
25. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
26. administratívne služby
27. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Milan Packo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Lehota 263, Názov obce: Dolná Lehota, PSČ: 976 98, Vznik funkcie: 17.05.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Milan Packo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Lehota 263, Názov obce: Dolná Lehota, PSČ: 976 98, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1