Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203146

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 38814/S  
OBCHODNÉ MENO: REMEDICA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho nábrežie 1740/44, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01
IČO: 53 068 769
DEŇ ZÁPISU: 15.05.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ambulancie: ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v odbornom zameraní: všeobecné lekárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Renáta Ježíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho nábrežie 1740/44, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 15.05.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Renáta Ježíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho nábrežie 1740/44, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1