Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203131

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37211/S  
OBCHODNÉ MENO: CED Group, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 52 474 909
DEŇ ZÁPISU: 29.08.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Faktoring a forfaiting
6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických,  spoločenských a humanitných vied
8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
9. Čistiace a upratovacie služby
10. Administratívne služby
11. Sťahovacie služby
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jaroslav Čulík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františka Klimeša 699/13, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 29.08.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jaroslav Čulík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františka Klimeša 699/13, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1