Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203136

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36702/S  
OBCHODNÉ MENO: HulaHula s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučenská 1053, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01
IČO: 52 426 343
DEŇ ZÁPISU: 04.06.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)
3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
4. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
5. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
8. Prevádzkovanie jaslí
9. Poskytovanie služieb osobného charakteru
10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích
zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
14. Prenájom hnuteľných vecí
15. Výroba potravinárskych výrobkov
16. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
17. Výroba hračiek a hier
18. Výroba bižutérie a suvenírov
19. Dizajnérske činnosti
20. Sťahovacie služby
21. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
22. Čistiace a upratovacie služby
23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
25. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
26. Vyučovanie v odbore umenia: herectvo
27. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk
28. Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk
29. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: ruský jazyk
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. art. Vojtech Paumer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Ves 17, Názov obce: Nová Ves, PSČ: 991 05, Vznik funkcie: 04.06.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. art. Vojtech Paumer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Ves 17, Názov obce: Nová Ves, PSČ: 991 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1