Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203132

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 7332/S  
OBCHODNÉ MENO: DASelect, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 36 050 512
DEŇ ZÁPISU: 25.09.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. finančný leasing
7. faktoring a forfaiting
8. prenájom hnuteľných vecí
9. vedenie účtovníctva
10. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, Bydlisko: Názov obce: Kordíky 162, PSČ: 976 34, Vznik funkcie: 05.10.2016
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Schmidtmayer, Bydlisko: Názov obce: Kordíky 162, PSČ: 976 34, Vznik funkcie: 05.10.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Schmitlpharm, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 29, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, IČO: 44 867 115, Výška vkladu: 8 200,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 200,000000 EUR,  
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Zmluva o záložnom práve, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 06.10.2020,  
Záložný veriteľ: Obchodné meno: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO: 00 686 930
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Zmluva o záložnom práve, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 06.10.2020,  
Záložný veriteľ: Obchodné meno: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO: 00 686 930
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 200,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 11.9.2001, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1