Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203130

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1750/S  
OBCHODNÉ MENO: CALOSLOV, spol. s r.o. " v likvidácii "
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pletiarska 20, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 00
IČO: 31 601 651
DEŇ ZÁPISU: 28.02.1994
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obchodná a sprostredkovateľská činnosť  s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
2. výroba a predaj pleteného, vrchného ošatenia a výroba odevov
3. zhotovovanie videozáznamov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Pavol Hôra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratská 1, Názov obce: Banská Štiavnica
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Erik Píš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Z. Laskomerského 1319/1, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01, Výška vkladu: 2 260,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 260,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Norbert Píš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná ružová 227/13, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01, Výška vkladu: 2 192,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 192,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Irena Píšová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná ružová 229/15, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01, Výška vkladu: 2 192,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 192,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 644,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 644,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Norbert Píš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná ružová 227/13, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01, Vznik funkcie: 06.11.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným  bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.2.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
2. .
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.6.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. .
Valné zhromaždenie konané 20.7.2001 schválilo zrušenie
spoločnosti s likvidáciou v súlade s ust. § 70 a nasl. Obch.
zák. a zároveň bol menovaný likvidátor.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1