Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R203123

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40140/S  
OBCHODNÉ MENO: hazukaja, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudno nad Hronom 122, Názov obce: Rudno nad Hronom, PSČ: 966 51
IČO: 53 458 800
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
2. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
7. Organizovanie  športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. Administratívne služby
10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Michal Jančok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudno nad Hronom 122, Názov obce: Rudno nad Hronom, PSČ: 966 51, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme, pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Michal Jančok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudno nad Hronom 122, Názov obce: Rudno nad Hronom, PSČ: 966 51, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1