Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R203121

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40134/S  
OBCHODNÉ MENO: ELEKTROLAND s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 6307/111, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09
IČO: 53 387 651
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
2. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Dušan Schlosser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 6307/111, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Dušan Schlosser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 6307/111, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1