Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R203125

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40133/S  
OBCHODNÉ MENO: RL HOLDING s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 38, Názov obce: Lieskovec, PSČ: 962 21
IČO: 53 415 574
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Administratívne služby
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Čistiace a upratovacie služby
4. Faktoring a forfaiting
5. Finančný lízing
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. Vedenie účtovníctva
16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Radoslav Lietava, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienkova 9960/10, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Radoslav Lietava, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienkova 9960/10, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1