Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202815

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 1877/B  
OBCHODNÉ MENO: Focus Management k. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 3406/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01
IČO: 52 499 197
DEŇ ZÁPISU: 26.07.2019
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Administratívne služby
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
4. Reklamné a marketingové služby,  prieskum trhu a verejnej mienky
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. Prenájom hnuteľných vecí,
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Meno a priezvisko:  Gunther Wanfred Triebel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bockauer Strasse 92, Názov obce: Lauter-Bernsbach, PSČ: 083 15, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 30.07.2020
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene spoločnosti koná komplementár samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Meno a priezvisko:  Gunther Wanfred Triebel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bockauer Strasse 92, Názov obce: Lauter-Bernsbach, PSČ: 083 15, Štát: Nemecká spolková republika
Komanditisti:  
Obchodné meno: EBERN Industry s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 3406/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1