Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202750

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 1820/B  
OBCHODNÉ MENO: ACTIVATOR, k. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 37/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 51 751 798
DEŇ ZÁPISU: 11.07.2018
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Prenájom hnuteľných vecí
5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Prípravné práce k realizácii stavby
8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. Administratívne služby
10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
12. Čistiace a upratovacie služby
13. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Obchodné meno: Lena Group s.r.o, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, IČO: : 50 590 529, Vznik funkcie: 11.07.2018, Zástupca: Meno a priezvisko:  Roman Magyar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 170, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ komplementára samostatne.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Obchodné meno: Lena Group s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01
Komanditisti:  
Obchodné meno: 1N LENA s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01, IČO: 50 623 877, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1.  Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.5.2018 v zmysle (§§ 93 – 104) Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1