Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202944

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 125433/B  
OBCHODNÉ MENO: VHE Bratislava Real Estate s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 51 327 571
DEŇ ZÁPISU: 19.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom,
2. Kúpa tovoru na účely jeho predaj konečnému spotrebiteľovi  (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod).
3. Sporostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb v spojení s prenájom.
6. Prenájom hnuteľných vecí.
7. Organizovanie kurzov, školení a seminárov.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Johanna Weichselbaumer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cobenzlgasse 68/Haus 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 19.01.2018
Meno a priezvisko:  Manuel Simon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leopoldine Schlinger Gasse 4/7, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 19.01.2018
Meno a priezvisko:  Daniel Ross, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Patanakarn Road 58, Soi 14, Názov obce: Bangkok, PSČ: 10250, Štát: Thajské kráľovstvo, Vznik funkcie: 15.06.2018
Meno a priezvisko:  Rupert Simoner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gersunygasse 12, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.09.2020
Meno a priezvisko:  Marten Ijkema, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frimmelgasse 33, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne dvaja konatelia: Rupert Simoner spolu s Johannou Weichselbaumer alebo Martenom Ijkemom alebo Danielom Rossom. V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne dvaja konatelia:  Manuel Simon spolu s Johannou Weichselbaumer alebo  Martenom Ijkemom alebo Danielom Rossom. Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Vienna House Real Estate GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dresdner Straße 87, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1200, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR, Záložné právo: Na základe záložnej zmluvy na obchodný podiel zo dňa 28.02.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, so sídlom Europlatz 1a,4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v knihe firiem Zemského súdu V Linzi pod FN 247579m
Obchodné meno: „UBX KATOWICE“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolska 24, Názov obce: Katowice, PSČ: 40-086, Štát: Poľská republika, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR, Záložné právo: Na základe záložnej zmluvy na obchodný podiel zo dňa 28.02.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, so sídlom Europlatz 1a,4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v knihe firiem Zemského súdu V Linzi pod FN 247579m.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1