Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202951

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 127897/B  
OBCHODNÉ MENO: Winnipeg s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 3A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09
IČO: 51 664 585
DEŇ ZÁPISU: 21.04.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Kuriérske služby
4. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
5. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu rozsahu voľných živností
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. Čistiace a upratovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michal Juhaniak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 911/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 21.04.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Juhaniak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 911/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1