Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202945

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 134896/B  
OBCHODNÉ MENO: VINOINAK s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 1518/37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01
IČO: 52 209 245
DEŇ ZÁPISU: 13.02.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Výroba potravinárskych výrobkov
2. Výroba nápojov
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností
5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
7. Kuriérske služby
8. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov s kapacitou do 10 lôžok
9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
11. Prevádzkovanie výdajne stravy
12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
13. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
16. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
19. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Filip Trusina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 1518/37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 13.02.2019
Meno a priezvisko:  Dominik Trusina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 30.03.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne, tak že k obchodnému menu spoločnosti pripoja vlastnoručné podpisy podľa podpisového vzoru.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Filip Trusina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 1518/37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Dominik Trusina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1