Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202948

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 134339/B  
OBCHODNÉ MENO: WE TECHNOLOGY s. r. o. "v likvidácii"
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1078/1, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01
IČO: 52 122 654
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. Sprostredkovateľské činnosti v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľské činnosti v oblasti služieb
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Prieskum trhu a verejnej mienky
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Erika Asaduzzaman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 541/6, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 03.08.2020
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Erika Asaduzzaman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 541/6, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01, Vznik funkcie: 03.08.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ustanovenia  
§ 72 Obchodného zákonníka. Likvidátor koná v mene spoločnosti voči tretím osobám samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.11.2018 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 8.1.2019 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.03.2019. Zmena obchodného mena z pôvodného YO TECH s. r. o. na nové WE TECHNOLOGY s. r. o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1