Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202949

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 131737/B  
OBCHODNÉ MENO: Wingo s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 39, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 51 962 837
DEŇ ZÁPISU: 02.10.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Tibor Ďurček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 39, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 02.10.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Tibor Ďurček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 39, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.09.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1