Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202946

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 148450/B  
OBCHODNÉ MENO: VOSBAU s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 143, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05
IČO: 53 001 583
DEŇ ZÁPISU: 27.10.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do   finálnych produktov a ich údržba
10. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
11. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. Čistiace a upratovacie služby
14. Sťahovacie služby
15. Reklamné a marketingové služby
16. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
18. Faktoring a forfaiting
19. Administratívne služby
20. Prieskum trhu a verejnej mienky
21. Prenájom hnuteľných vecí
22. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
24. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
25. Vykonávanie zváracích prác
26. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
28. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
29. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
30. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
31. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich  sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
32. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
33. Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce
34. Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch
35. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
36. Počítačové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Grega Apat, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iršičeva ulica 6, Názov obce: Slovenj Gradec, PSČ: 2380, Štát: Slovinská republika, Vznik funkcie: 17.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnostikoná konateľ samostatne v celom rozsahu.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: KOLNEXT s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Grega Apat, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iršičeva ulica 6, Názov obce: Slovenj Gradec, PSČ: 2380, Štát: Slovinská republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1