Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202952

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45558/B  
OBCHODNÉ MENO: XPERIA Invest s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09
IČO: 36 767 131
DEŇ ZÁPISU: 20.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
2. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,
5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
9. marketing,
10. prieskum trhu a verejnej mienky,
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
12. činnosť účtovných a ekonomických poradcov,
13. údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene,
14. čistiace a upratovacie práce,
15. lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
16. administratívne práce,
17. sprostredkovanie projektov pre  štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti,
18. poradenská a konzultačná činnosť pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti,
19. výstavnícka činnosť,
20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby,
21. sprievodca cestovného ruchu,
22. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
23. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Michal Mazák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 20.04.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločností pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Michal Mazák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Výška vkladu: 3 386,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Marián Baláž, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, Výška vkladu: 3 253,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 253,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.04.2007  v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2010.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.08.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1