Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202942

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 106784/B  
OBCHODNÉ MENO: UGP s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 48 324 001
DEŇ ZÁPISU: 13.10.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
6. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
7. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Čistiace a upratovacie služby
10. Sťahovacie služby
11. Reklamné a marketingové služby
12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
13. Faktoring a forfaiting
14. Administratívne služby
15. Prieskum trhu a verejnej mienky
16. Prenájom hnuteľných vecí
17. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
19. Počítačové služby
20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Sergii Dikusarov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): úl. R. Okipnej 4-123, Názov obce: Kyjev, PSČ: 02002, Štát: Ukrajina, Vznik funkcie: 31.03.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Elizaveta Dikusarova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3973/13A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 18.09.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1