Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202934

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 96776/B  
OBCHODNÉ MENO: Tilico s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 25A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01
IČO: 47 664 517
DEŇ ZÁPISU: 04.02.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Reklamné a marketingové služby
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. Prípravné práce k realizácii stavby
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. Stavebné cenárstvo
10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
12. Čistiace a upratovacie služby
13. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
14. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
15. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
16. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
17. Výkon činnosti stavebného dozoru
18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Martin Maczeák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 25A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 04.02.2014
Meno a priezvisko: Ing. Dezider Maczeák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 25A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 04.02.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právynch úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko:  Mariana Szakal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 1728/30, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Martin Maczeák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 25A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Dezider Maczeák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 25A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská zmluva zo dňa 21.01.2014.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.08. 2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1