Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202938

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 61638/B  
OBCHODNÉ MENO: TRIV Slovakia s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 22 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 844 15
IČO: 45 292 787
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sťahovacie služby,
2. zariaďovanie interiérov a exteriérov nábytkom a doplnkami z vopred vyhotovených dielcov,
3. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
4. výroba kovových vozíkov,
5. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,
6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
7. administratívne práce v oblasti colnej deklarácie,
8. skladovanie,
9. čistiace a upratovacie služby,
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
15. prenájom hnuteľných vecí,
16. reklamné a marketingové služby,
17. medzinárodná nákladná cestná doprava,
18. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Anton Vojčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Lipovým 5332/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 27.11.2009
Meno a priezvisko:  Zdenko Vojčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slanická 448/5, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42, Vznik funkcie: 27.11.2009
Meno a priezvisko:  Ľubomír Vojčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábobrovec 622/3, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42, Vznik funkcie: 27.11.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ Ing. Anton Vojčák koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne a ostatní konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Anton Vojčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Lipovým 5332/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07, Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Zdenko Vojčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slanická 448/5, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ľubomír Vojčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábobrovec 622/3, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1.  
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 05.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1