Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202933

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 129035/B  
OBCHODNÉ MENO: Tibelara s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 51 746 506
DEŇ ZÁPISU: 08.06.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
3. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
4. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Administratívne služby
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Lupták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 2338/40, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, Vznik funkcie: 08.06.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Peter Lupták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 379/24, Názov obce: Gánovce, PSČ: 058 01
Meno a priezvisko:  Peter Lupták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 2338/40, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.5.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1