Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202940

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 129015/B  
OBCHODNÉ MENO: TSS servis s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 51 196 930
DEŇ ZÁPISU: 04.11.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
2. Prípravné práce k realizácií stavby
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
8. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
12. Organizovanie športových, kultúrnych a  iných spoločenských podujatí
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
15. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jana Paršová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 873/4, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, Vznik funkcie: 17.05.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jana Paršová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 873/4, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1