Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202923

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 116489/B  
OBCHODNÉ MENO: SportZoo Partnerka, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01
IČO: 50 664 701
DEŇ ZÁPISU: 12.01.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
2. Výroba potravinárskych výrobkov
3. Textilná výroba
4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
5. Výroba hračiek a hier
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
10. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. Fotografické služby
14. Služby požičovní
15. Prenájom hnuteľných vecí
16. Informačná činnosť
17. Administratívne služby
18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Daniel Mrva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 12.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Daniel Mrva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.12.2016 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1