Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202926

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 126494/B  
OBCHODNÉ MENO: Stratcom s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06
IČO: 51 327 287
DEŇ ZÁPISU: 01.03.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
2. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
3. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Finančný lízing
10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy
a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Záložne
12. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy
a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
13. Faktoring a forfaiting
14. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
15. Vedenie účtovníctva
16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
17. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
18. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
19. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
20. Služby požičovní
21. Prenájom hnuteľných vecí
22. Administratívne služby
23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
25. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
26. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m
27. Prípravné práce k realizácii stavby
28. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ilona Balogh, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nyárfás utca 8, Názov obce: Tuzsér, PSČ: 4623, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 19.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ilona Balogh, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nyárfás utca 8, Názov obce: Tuzsér, PSČ: 4623, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.01.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1