Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202924

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34302/B  
OBCHODNÉ MENO: SPRAVSPOL, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 15 , Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01
IČO: 35 914 335
DEŇ ZÁPISU: 24.12.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb v rozsahu voľnej živnosti,
8. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,
9. obstaraveteľské služby spojené so správou nehnuteľností,
10. prenájom hnuteľných vecí,
11. obstarávateľské služby spojené s prenájmom hnuteľných vecí,
12. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
13. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
14. sprostredkovanie dopravy - špedícia,
15. maliarske a natieračské práce,
16. omietkárske a betonárske práce,
17. prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie,
18. vykonávanie čistiacich prác komunikacií, plôch a budov,
19. ubytovacie služby,
20. zámočnícke práce,
21. kovoobrábačské práce,
22. montáž a demontáž oceľových konštrukcií,
23. montáž, údržba a rekonštrukcie elektrických zariadení,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Juraj Khúla, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachmannova 355/62, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43, Vznik funkcie: 01.07.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Juraj Khúla, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachmannova 355/62, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43, Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.2004 v zmysle ust. §§ 105-153 Zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2007.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1