Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202931

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 64438/B  
OBCHODNÉ MENO: TENZE,  s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Vinohradoch 9427, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06
IČO: 45 479 330
DEŇ ZÁPISU: 13.04.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. činnosť podnikateľských,  organizačných a ekonomických poradcov,
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Marián Kolenčík, Bydlisko: Názov obce: Oravská Lesná 197, PSČ: 029 57, Vznik funkcie: 12.08.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Marián Kolenčík, Bydlisko: Názov obce: Oravská Lesná 197, PSČ: 029 57, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.3.2010 v zmysle ust. § 105 -153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.   


2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.8.2010.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1