Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202928

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 95218/B  
OBCHODNÉ MENO: ŠIFTER METAL s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkolibská 24, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01
IČO: 47 530 481
DEŇ ZÁPISU: 10.12.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja     
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. prenájom hnuteľných vecí
8. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
9. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
10. výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
11. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
12. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
13. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
14. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Slavomír Šifter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkolibská 24, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 10.12.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Slavomír Šifter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkolibská 24, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.10.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1