Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202916

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 98249/B  
OBCHODNÉ MENO: SINALTEX s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04
IČO: 47 728 540
DEŇ ZÁPISU: 28.03.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. faktoring a forfaiting,
6. prenájom hnuteľných vecí,
7. reklamné a marketingové služby,
8. administratívne služby,
9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Sergio Nalon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Nazario Sauro 36/A 1, Názov obce: Staranzano, PSČ: 340 79, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 28.03.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Sergio Nalon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Nazario Sauro 36/A 1, Názov obce: Staranzano, PSČ: 340 79, Štát: Talianska republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.03.2014 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1