Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202913

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 112814/B  
OBCHODNÉ MENO: SEY YES, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 1200/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03
IČO: 50 376 322
DEŇ ZÁPISU: 15.07.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Počítačové služby
5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Reklamné a marketingové služby
8. Prieskum trhu a verejnej mienky
9. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok
10. Vydavateľská činnosť
11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
12. Prenájom hnuteľných vecí
13. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
14. Textilná výroba
15. Odevná výroba
16. Výroba výrobkov z papiera
17. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo
18. Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
19. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu
20. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
21. Výroba bižutérie a suvenírov
22. Výroba hračiek a hier
23. Vydavateľská činnosť
24. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
25. Dizajnérske činnosti
26. Fotografické služby
27. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
28. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
29. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
30. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
31. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
32. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
33. Administratívne služby
34. Faktoring a forfaiting
35. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
36. Výroba nápojov
37. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
38. Prevádzkovanie výdajne stravy
39. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
40. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: PhDr. Veronika Tolnayová, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Schneidra Trnavského 1997/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 04.06.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko: PhDr. Veronika Tolnayová, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 329/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10
Meno a priezvisko: PhDr. Veronika Kollárová, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Schneidra Trnavského 1997/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1