Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202912

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 8867/B  
OBCHODNÉ MENO: SENSOR R&D s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ormisova 6, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 02
IČO: 31 394 175
DEŇ ZÁPISU: 24.04.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod,
3. prenájom priemyselného tovaru,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. stolárstvo,
6. maliarstvo a natieračstvo vrátane lepenia plagátov,
7. zemné práce s výnimkou činností vykonávaných banským spôsobom,
8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Nosko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ormisova 6, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 16.01.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V prípade, ak má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú konatelia v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: SENSOR, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ormisova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Nosko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ormisova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.3.1995 a dodatkom č. 1 zo  dňa 16.3.1995 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.  15734
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa  17.12.1997. Stary spis: S.r.o.  15734
3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 365/98, Nz 365/98, dňa 6.10.1998, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami zák.č. 11/98 Z.z.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1