Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202919

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 140/B  
OBCHODNÉ MENO: SOFTEC, spol. s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03
IČO: 00 683 540
DEŇ ZÁPISU: 29.08.1990
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. počítačové služby,
2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
3. činnosť podnikateľských, organizačných, účtovných, obchodných a ekonomických poradcov,
4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
5. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
6. prenájom hnuteľných vecí,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Karol Fischer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 23, Názov obce: Bratislava  - Nové Mesto, PSČ: 831 01
Meno a priezvisko: Ing. Anton Scheber, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na kopci 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
Meno a priezvisko: Ing. Martin Melišek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3897/2B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 01.03.2004
Meno a priezvisko: RNDr. Aleš Mičovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 10/K, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.03.2004
Meno a priezvisko: Ing. Peter Morávek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velehradská 927/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 01.03.2013
Meno a priezvisko: Ing. Alexander Rehorovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovienska 1045/6, Názov obce: Bratislava - Devín, PSČ: 841 10, Vznik funkcie: 22.02.2016
Meno a priezvisko: Ing. Daniel Scheber, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé diely I 5046/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 22.02.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja z konateľov spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Martin Melišek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3897/2B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, Výška vkladu: 11 712,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 712,000000 EUR
Meno a priezvisko: RNDr. Aleš Mičovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 10/K, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 11 712,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 712,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Daniel Scheber, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé diely I 5046/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Výška vkladu: 7 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 320,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Karol Fischer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 13 908,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 908,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Anton Scheber, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na kopci 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 13 908,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 908,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Peter Morávek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velehradská 927/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 7 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 320,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Alexander Rehorovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovienska 1045/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10, Výška vkladu: 7 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 73 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 73 200,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: CENTAUR, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, IČO: 31 397 417
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.08.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.                       Stary spis: S.r.o.    208  
2. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa  16.8.1995 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.                                                                          Stary spis: S.r.o.    208  
3. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.04.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.1997. Stary spis: S.r.o.    208  
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.6.2000 schválené rozdelenie a prevod obchodných podielov. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.2000.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1. 3. 2004.
Spoločenská zmluva zo dňa 18. 3. 2004.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.09.2004.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2009.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.03.2011.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2011
10. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.03. 2012.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2013.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa  08.01.2014.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2014.
14. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.02.2018. Zmluva o zlúčení zo dňa 01.02.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 83/2018, Nz 3446/2018, NCRls 3497/2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1