Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202918

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16016/B  
OBCHODNÉ MENO: SLOVDAE, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záleská 22, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28
IČO: 35 732 806
DEŇ ZÁPISU: 20.11.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Milan Brincko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starobystrická 204, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná, navonok ju zastupuje a podpisuje konateľ samostatne tým spôsobom, že k obchodnému
menu spoločnosti vytlačenému, otlačenému, alebo napísanému konateľ pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Alena Kotvasová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 101, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Výška vkladu: 4 647,148642 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 647,148642 EUR
Meno a priezvisko:  Milan Brincko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starobystrická 204, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Výška vkladu: 1 991,635132 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 991,635132 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783774 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783774 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.10.1997 v súlade s § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb.
Stary spis: S.r.o. 23043
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi spoločníkov.
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1998 v súlade s ustanoveniami  Zák.č. 11/1998 Z.z.                        

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1