Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202911

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24981/B  
OBCHODNÉ MENO: SELECTA SK, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01
IČO: 35 820 870
DEŇ ZÁPISU: 24.09.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
5. administratívne práce,
6. školiaca a lektorská činnosť v riadení a personalistike,
7. organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a spoločenských podujatí,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. automatizované spracovanie údajov,
10. management,
11. prieskum trhu,
12. poradenská činnosť v oblasti organizácie a riadenia personalistiky,
13. personálne poradenstvo pri výbere pracovníkov, okrem personálneho leasingu,
14. čistiace a upratovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Katarína Štefániková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Hanzelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 2016/11, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 04.02.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Katarína Štefániková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 5 889,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 889,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Hanzelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 2016/11, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.8.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 19.9.2001 v súlade s §§ 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.2010.  Zmena obchodného mena z SELECTA - Personálna agentúra s.r.o. Bratislava na SELECTA SK, s. r. o.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2014 a zo dňa 19.02.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1