Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202920

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26567/B  
OBCHODNÉ MENO: SPECTRUM INVEST, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01
IČO: 35 836 555
DEŇ ZÁPISU: 20.05.2002
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. reklamná a propagačná činnosť,
3. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja spotrebiteľovi (maloobchod),
4. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy,
6. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
7. čistenie budov, upratovacie práce,
8. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
9. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb, a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
10. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe,
11. prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné práce, prieskumné a podzemné práce,
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
14. prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Peter Vícen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 01.08.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti voči tretím osobám, samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Peter Vícen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 874/24, Názov obce: Bratislava, Výška vkladu: 9 959,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 959,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 959,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.4.2002 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2005.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.3.2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1