Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202905

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 127950/B  
OBCHODNÉ MENO: RUM CITY, s.r.o., v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01
IČO: 51 676 770
DEŇ ZÁPISU: 25.04.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa  tovaru  na  účely  jeho  predaja  konečnému  spotrebiteľovi  (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Kuriérske služby
6. Počítačové služby
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Antonín Tomáš Kolár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1866/27, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Vznik funkcie: 05.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: TRIGA TRADE s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senovážné náměstí 992/8, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 01848909, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 05.11.2020
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Antonín Tomáš Kolár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1866/27, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Vznik funkcie: 05.11.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle §72 a nasl. Obchodného zákonníka.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.3.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1