Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202903

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 116021/B  
OBCHODNÉ MENO: RPH Trade, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07
IČO: 50 142 615
DEŇ ZÁPISU: 29.01.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
6. Administratívne služby
7. Počítačové služby
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. Prípravné práce k realizácii stavby
10. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
14. Prenájom hnuteľných vecí
15. Skladovanie a uskladňovanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Géza Kálmán Deésy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vetés utca 13, Názov obce: Csörög, PSČ: 2135, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 21.02.2018, Skončenie funkcie: 20.09.2018
Meno a priezvisko:  Norbert Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damjanich utca 40 7 em. 2 a., Názov obce: Budapest 07, PSČ: 1071, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 11.03.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť a túto zastupuje  samostatne. Pri úkonoch písomnou formou zastupuje spoločnosť tak, že pod napísaný alebo predtlačený text pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Norbert Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damjanich utca 40 7 em. 2 a., Názov obce: Budapest 07, PSČ: 1071, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1