Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202902

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 55207/B  
OBCHODNÉ MENO: Rotunda s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Reca 476, PSČ: 925 26
IČO: 44 451 008
DEŇ ZÁPISU: 01.11.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,
2. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Robert Gábriš, Bydlisko: Názov obce: Reca 476, PSČ: 925 26, Vznik funkcie: 01.11.2008
Meno a priezvisko:  Eva Gábrišová, Bydlisko: Názov obce: Reca 476, PSČ: 925 26, Vznik funkcie: 01.11.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Robert Gábriš, Bydlisko: Názov obce: Reca 476, PSČ: 925 26, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
Meno a priezvisko:  Eva Gábrišová, Bydlisko: Názov obce: Reca 476, PSČ: 925 26, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 07.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1