Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202908

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 67417/B  
OBCHODNÉ MENO: SANIMAT, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 3741/9, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 07
IČO: 36 335 720
DEŇ ZÁPISU: 25.05.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
3. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
4. Činnosť organizačného a ekonomického poradcu
5. Reklamné činnosti a propagácia
6. Poradenstvo v oblasti výskumu verejnej mienky a trhu
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
konateľ, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Košík, Bydlisko: Názov obce: Pružina 1060, PSČ: 018 22, Vznik funkcie: 25.05.2004
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: TRADE MK s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Výška vkladu: 6 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Košík, Bydlisko: Názov obce: Pružina 1060, PSČ: 018 22, Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.11. 2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1