Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202901

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 70760/B  
OBCHODNÉ MENO: Rotor s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomašíkova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 46 030 433
DEŇ ZÁPISU: 16.02.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
5. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie,
6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
7. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
9. vykonávanie odťahovej služby,
10. čistiace a upratovacie služby,
11. sťahovacie služby,
12. reklamné a marketingové služby,
13. služby verejných nosičov a poslov,
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
15. prenájom hnuteľných vecí,
16. Prípravné práce k realizácii stavby
17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Juraj Králik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 363/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 18.01.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a taktiež týmto spôsobom za ňu podpisuje. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Eva Králiková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafáriková 448/21, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 30.07.2020
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Juraj Králik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 363/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 30.07.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou  zo dňa 25.01.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1