Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202894

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 94528/B  
OBCHODNÉ MENO: PURRA s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 5022/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07
IČO: 46 202 609
DEŇ ZÁPISU: 07.06.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Inžinierska činnosť
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
8. Výkon mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
11. prenájom hnuteľných vecí
12. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
13. administratívne služby
14. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
15. Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
16. reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Roman Poliačik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršky 393, Názov obce: Šaštín-Stráže, PSČ: 908 41, Vznik funkcie: 06.03.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Roman Poliačik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršky 393, Názov obce: Šaštín-Stráže, PSČ: 908 41, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.03.2017.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2019. Zmena obchodného mena spoločnosti z Gistro, s.r.o. na PURRA s. r. o.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1