Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202897

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 74183/B  
OBCHODNÉ MENO: Renta Invest s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Farkasa 9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01
IČO: 46 244 263
DEŇ ZÁPISU: 29.06.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. prenájom hnuteľných vecí,
6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
7. služby súvisiace so skrášľovaním tela,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Marek Takáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Farkasa 9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 29.06.2011
Meno a priezvisko:  Andrea Takáčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Farkasa 9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 29.06.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne okrem prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zatažovania nehnuteľností, kedy konajú dvaja konatelia spoločne. Pri písomných právnych úkonoch pripoja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marek Takáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Farkasa 9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Andrea Takáčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Farkasa 9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.06.2011 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2011.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11. 2012

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1