Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202893

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 71250/B  
OBCHODNÉ MENO: PRVÝ SPOLOČNÍK, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07
IČO: 45 968 055
DEŇ ZÁPISU: 08.03.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
2. administratívne služby,
3. počítačové služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Cibuľa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 4782/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 29.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Vo svojom konaní sa riadi ustanoveniami zákona, spoločenskou zmluvou a uzneseniami valných zhromaždení.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: SK OFFICE, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Obchodné meno: MODENERA, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 07.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1