Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202895

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 91459/B  
OBCHODNÉ MENO: QWERTY787, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09
IČO: 47 336 498
DEŇ ZÁPISU: 24.08.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prípravné práce k realizácii stavby
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Fotografické služby
5. Reklamné a marketingové služby
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Počítačové služby
12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. Administratívne služby
14. Vedenie účtovníctva
15. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
16. Prenájom hnuteľných vecí
17. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
18. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
19. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
21. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
22. prieskum trhu a verejnej mienky,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. arch. Natália Benčíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 2555/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 24.08.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. arch. Natália Benčíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 2555/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. arch. Kristína Bobušová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 2555/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: BML, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, IČO: 43 959 318
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.07.2013 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2014 o zlúčení o schválení zmluvy o zlúčení.
Obchodná spoločnosť KNBD s. r. o. preberá na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 26.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2556/2014, Nz 47860/2014, NCRls 48733/2014 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a záväzky zrušovanej spoločnosti BML, s.r.o..


3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.01.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1