Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202899

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 54859/B  
OBCHODNÉ MENO: RMN company s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 26, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27
IČO: 44 401 558
DEŇ ZÁPISU: 11.10.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru ne účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. technická služba - predaj, montáž a údržba zabezpečovacích systémov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Miroslav Rakický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 26, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27, Vznik funkcie: 01.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia so povinní konať a podpisovať menom spoločnosti spoločne. V prípade ak má spoločnosť len jedného vymenovaného konateľa, je tento jediný konateľ oprávnený konať a podpisovať menom spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Miroslav Raktický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 26, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27
Meno a priezvisko:  Miroslav Rakický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 26, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27
Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 15.8.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2010.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1