Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202896

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25438/B  
OBCHODNÉ MENO: ReMax Courier Service, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albína Brunovského 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05
IČO: 35 825 456
DEŇ ZÁPISU: 14.11.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
6. reklamná činnosť,
7. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí,
8. prieskum trhu,
9. faktoring a forfaiting,
10. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
11. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. automatizované spracovanie dát,
14. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
15. služby verejných nosičov a poslov,
16. zasielateľstvo,
17. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
18. medzinárodná cestná preprava tovaru,
19. poskytovanie poštových služieb,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Elena Diaz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cikkerova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 02.07.2007
Meno a priezvisko: JUDr. Viktor Štepán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Brno, Pekařská 426/48, Názov obce: Brno, PSČ: 60200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.02.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch v hodnote vyššej ako 8.000,-€ ročne konajú konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s výnimkou prípadov, kedy je hodnota plnenia vyššia ako 8.000,-€ ročne. V takom prípade pripoja svoj podpis obaja konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelinárska 2, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 820 05, Výška vkladu: 2 257,260000 EUR, Rozsah splatenia: 2 257,260000 EUR
Obchodné meno: Stream Logistics, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veveří, Lidická 1023/63c, Názov obce: Brno, PSČ: 60200, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 4 381,740000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 381,740000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.2001 a jej dodatkom zo dňa 3.8.2001 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok k spoločenskej zmluve - rozšírenie predmetu podnikania
3. Udelenie prokúry p. Adriane Patákovej valným zhromaždením dňa 06.11.2006, účinné od zápisu do obchodného registra v zmysle § 14 ods. 6 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07.2007.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2011.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1