Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202898

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 15062/B  
OBCHODNÉ MENO: RESKO, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poludníkova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02
IČO: 35 722 312
DEŇ ZÁPISU: 15.07.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností,
4. požičiavanie osobných motorových vozidiel,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
7. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,
8. prípravné práce k realizácii stavby,
9. stavebné cenárstvo,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. art René Kosman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 24.07.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje  konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Nikola Lukáčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ižipovce 69, Názov obce: Ižipovce, PSČ: 032 23, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.6.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.  22082  
2. Zápisnica z VZ zo dňa 22.3.1999 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme not.záp. N 128/9 Nz 128/9 napísanej dňa 31.3.1999 notárom JUDr Schweighoferovou - prispôsobené ust.zák.č. 11/98 Z.z.
3. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2003, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 18.12.2003.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2005 (schválenie prevodu obchodného podielu). Michael Dragašič, funkcia konateľa od 15.07.1997 do 25.05.2005. Zakladateľská listina zo dňa 31.05.2005, ktorá nahrádza spoločenskú zmluvu spoločnosti.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.4.2008 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2008.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.12.2008.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného VEXON, spol. s r.o. na nové RESKO, s. r. o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1